0800 282 717 Support Login

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Az oldal tulajdonjoga; Feltételek elfogadása
A jelen Felhasználási Feltételek (a ” Felhasználási feltételek “) a staging.moodmedia.com címen található Mood Media webhelyre és a staging.moodmedia.com -hoz kapcsolódó összes kapcsolódó aldomainre (együttesen a ” Webhely “) vonatkoznak. Az Oldal a Mood Media Corporation / Mood Media Group, leányvállalatai és leányvállalatai tulajdonában, közös üzemeltetésében és ellenőrzése alatt áll világszerte (együttesen „ Mood Media ” vagy „ Vállalat ”; a továbbiakban „ mi ” vagy „ mi ”). . Mood Media leányvállalatai és leányvállalatai a Webhely adatvédelmi szabályzatának végén található „ Mood Media Entities” részben találhatók.

Mood Media biztosítja ezt az oldalt, beleértve az ezen a webhelyen elérhető összes információt, eszközt és szolgáltatást (együttesen “Szolgáltatások ”), Önnek (a „Felhasználó ”, más néven „Webhelylátogató ”), azzal a feltétellel, hogy Ön elfogadja és betartja az itt közölt vagy hivatkozott valamennyi feltételt, feltételt, szabályzatot és megjegyzést, amelyek egyetlen szerződéses eszközt alkotnak. A Webhely használatával Ön elfogadja, hogy szerződéses kötelezettséget vállaljon magára a Webhely használatának időpontjában meghatározott használati feltételekben. A Webhely elérésével és használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a vonatkozó törvények értelmében elérte az érvényes beleegyezési korhatárt.

HA NEM ELFOGADJA EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA EZT AZ OLDALT.

Mood Media kifejezetten fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa a Felhasználási Feltételeket azáltal, hogy az ilyen módosítást és/vagy módosítást belefoglalja a jelen Felhasználási feltételekbe, a módosított Használati feltételek hatálybalépésének időpontjáról szóló értesítéssel együtt. Ha a módosított Felhasználási Feltételek közzététele után továbbra is használja a Webhelyet, az a módosított Használati feltételekhez való visszavonhatatlan hozzájárulásának minősül. Ennek megfelelően, ha Ön bármikor nem ért egyet a módosított Felhasználási Feltételekkel, kérjük, szüntesse meg a Webhelyhez való hozzáférést vagy annak használatát.

Adatvédelmi gyakorlatunk
Ha átfogó tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a Mood Media hogyan gyűjti, dolgozza fel és használja fel az Ön személyes adatait, kérjük, tekintse meg a webhely adatvédelmi szabályzatát . Ön tudomásul veszi, hogy a Webhely és a Szolgáltatások használatával Ön beleegyezik az Ön által rendelkezésünkre bocsátott információk gyűjtéséhez és felhasználásához, beleértve személyes adatainak feldolgozását a Webhely adatvédelmi szabályzatának és a cookie-kra vonatkozó szabályzatunk feltételei szerint.

Az információk pontossága és teljessége
Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ezen az oldalon található adatok pontosak és naprakészek legyenek, ezeket az információkat nem vállaljuk felelősséggel, csak általános információként szolgálunk az Oldal látogatói számára. Nem szabad rá támaszkodni, és nem használható döntések alapjául anélkül, hogy az ezen az oldalon közölt információkat hivatalos információforrásokkal megerősítené. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Webhely tartalmát bármikor módosítsuk, de nem vagyunk kötelesek frissíteni az Oldalon található információkat. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége a Webhely változásainak figyelemmel kísérése, ha ez érdekli Önt.

Sem a Társaság, sem annak leányvállalatai, leányvállalatai és beszállítói nem vállalnak felelősséget a Webhelyen található vagy onnan származó pontatlan információkért. A Webhelyen található vagy onnan származó információkra a Felhasználók nem támaszkodhatnak vagy nem használhatják fel üzleti vagy személyes döntések meghozatalához; ezért nem értelmezhető pénzügyi, adózási, jogi, számviteli, gazdasági, üzleti vagy egyéb szakmai tanácsadás forrásaként. A Webhelyen található vagy onnan származó, a zene vagy a média használatára vonatkozó információk, korlátozás nélkül, nem használhatók fel a Társaság által Önnek vagy bármely harmadik félnek fizetett vagy fizetendő jogdíjak kiszámítására vagy megkérdőjelezésére.

A webhely tartalma
A webhely szerzői joggal védett anyagokat, védjegyeket és egyéb védett anyagokat és információkat (együttesen „ Tartalom ”, „ Anyag ”) tartalmaz, beleértve, de nem kizárólagosan, szöveget, képeket, grafikákat, videókat, logókat, ikonokat, szoftvereket, interfészt, zenét és/ vagy olyan hang, amelyet szerzői jog, védjegy vagy más vonatkozó törvény véd. Az Anyag (amelyet az alábbiakban példaként kategóriák szerint sorolunk fel) a Vállalat vagy annak leányvállalatai vagy beszállítói a tulajdonában vannak, vagy licenccel rendelkeznek, vagy a megfelelő tulajdonos tulajdona. Az Anyag jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvényeket.

(a) Mood Media tartalom: Az ezen az oldalon található információk és anyagok, beleértve, korlátozás nélkül, a webhely vizuális elemeit, szövegeit, dizájnját, felületét, hanganyagát, zenéit, videóit, fényképeket, grafikákat, interaktív funkciókat, fehér könyveket, sajtóközleményeket, termékleírásokat, szoftverkódokat, szkripteket , a Webhelyen elérhető vagy annak alapját képező adatok és egyéb tartalom, kivéve a Harmadik fél tartalmait, a Mood Media szerzői jog által védett művei, és a Mood Media kifejezetten fenntartja a Mood Media Tartalomra vonatkozó minden jogcímet és érdekeltséget, beleértve a korlátozás, minden szellemi tulajdonhoz fűződő jog. A jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten engedélyezett esetek kivételével a Mood Media tartalom bármely felhasználása sérti a jelen Felhasználási feltételeket, és sértheti a szerzői jogot és/vagy más vonatkozó törvényeket.

(b) Harmadik féltől származó tartalom : A Mood Media tartalmakon kívül a Webhely tartalmazhat olyan elemeket is, amelyeket harmadik felek bocsátanak a Mood Media rendelkezésére, vagy amelyeket harmadik felek tettek közzé a Webhelyen (együttesen „ Harmadik fél tartalom ”). A Harmadik Fél tartalom a tulajdonosának szerzői joggal védett munkája, aki kifejezetten fenntart minden jogot és érdekeltséget a Harmadik fél Tartalmára vonatkozóan, beleértve, korlátozás nélkül, a tartalomhoz és az ahhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdonjogot. Amellett, hogy a jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartoznak, a Harmadik fél Tartalmára az ilyen harmadik felek eltérő és/vagy kiegészítő használati feltételei és/vagy adatvédelmi szabályzatai is vonatkozhatnak, amelyeket a Felhasználónak be kell tartania. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő harmadik féllel, ha további információra van szüksége a harmadik féltől származó tartalmakra vonatkozó eltérő és/vagy kiegészítő használati feltételekkel kapcsolatban.

c) Korlátozott webhelytartalom-licenc: Mood Media korlátozott, visszavonható, át nem ruházható, nem kizárólagos jogot biztosít Önnek a Mood Media Tartalmak és a Harmadik féltől származó tartalom használatára (együttesen „Webhelytartalom ”), megjelenítve a webhely tartalmát a számítógépén a webhely tartalmát tartalmazó webhelyről, beleértve az összes szükséges kapcsolódó műveletet, olyan feltételek mellett, hogy: (i) az ilyen tevékenység kizárólag az Ön személyes vagy egyéb, nem kereskedelmi célú felhasználását szolgálja, (ii) Ön nem módosítja vagy nem készít származékos műveket a Webhely tartalmából, (iii) nem takar el, nem változtat vagy távolít el semmilyen, a Webhely oldalain vagy a Webhely tartalmán szereplő szerzői jogi megjegyzést, (iv) más módon nem reprodukálja, nem terjeszti tovább vagy nem jeleníti meg nyilvánosan a Webhely tartalmát és (v) nem másol át semmilyen webhelytartalmat semmilyen más adathordozóra vagy más tárolási formátumra. A Webhely tartalmának egyéb felhasználása nem engedélyezett. A fent meghatározottak kivételével, az itt foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy hallgatólagosan vagy más módon szabadalom, védjegy, szerzői vagy egyéb jog alapján a Mood Media vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogára vonatkozó licencet vagy jogot ruháznak át.

(d) Védjegyek : Mood Media logó és az összes Mood Media terméknév a Mood Media Media védjegye és szolgáltatási védjegye (együttesen „ Mood Media védjegyek ”). A harmadik felek logói és terméknevei harmadik felek védjegyei és szolgáltatási védjegyei (együttesen „ Harmadik fél védjegyei ”). A jelen Felhasználási Feltételek egyike sem értelmezhető úgy, hogy a Mood Mood Media előzetes írásos engedélye vagy adott esetben a harmadik fél megfelelő tulajdonosának hozzájárulása nélkül adna engedélyt vagy jogot a Mood Media védjegyeinek vagy harmadik fél védjegyeinek használatára. Védjegyek.

(e) A webhely és a webhely tartalmának figyelése: Mood Media fenntartja a jogot, de nem vállal kötelezettséget arra, hogy figyelemmel kísérje a Webhely vagy a Webhely bármely tartalmának használatát, valamint hogy kivizsgáljon és megfelelő jogi lépéseket tegyen bármely olyan fél ellen, amely a Webhelyet vagy a Webhely bármely tartalmát a jelen Felhasználási feltételek megsértésével használja. , vagy az alkalmazandó jog, beleértve a hozzáférés korlátozását vagy megtiltását azon felhasználók számára, akik nem tartják be a jelen Felhasználási feltételeket. Mood Media fenntartja a jogot bármely webhelytartalom elfogadására, elutasítására vagy módosítására, de nem vállal felelősséget bármely webhelytartalom elfogadásáért, elutasításáért, módosításáért vagy módosításának elmulasztásáért.

(f) Szerzői jogok megsértése : A Webhely és a Webhely bármely tartalma használatához és hozzáféréséhez való jogának feltételeként Ön vállalja, hogy tiszteletben tartja a Mood Media és mások szellemi tulajdonjogait. Mood Media fenntart minden jogot arra, hogy kártérítést és díjakat követeljen ezek megsértésével és/vagy csalással kapcsolatban.

Az oldal Ön általi használata
(a) A Webhely használata : Ön nem kizárólagos, nem átruházható és át nem ruházható engedélyt kap a Webhely használatára csak a jelen Felhasználási feltételeknek megfelelően, nevezetesen a webhely tartalmának számítógépén való megjelenítésére, beleértve az összes szükséges kapcsolódó műveletek, a fentebb megkülönböztetett módon. Ez a licenc nem jelenti a Társaság jogainak értékesítését. Ön csak törvényes célokra és kizárólag a jelen Felhasználási Feltételekkel és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban férhet hozzá és használhatja a Webhelyet és a webhely összes tartalmát. Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Mood Media adatvédelmi szabályzatát , amely a jelen Felhasználási feltételek szerves részét képezi. Ön hozzáférhet és megjelenítheti számítógépén a Webhelyen található Anyagokat személyes és egyéb nem kereskedelmi használatra, feltéve, hogy nem módosítja vagy törli az Ön által elért Anyagon megjelenő szerzői jogi, védjegyek vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket. Kifejezetten tilos a Webhelyen található tartalom bármilyen más felhasználása, beleértve, de nem kizárólagosan a módosítást, terjesztést, továbbítást, feltöltést, engedélyezést vagy származékos alkotások létrehozását a Webhelyről származó bármely Anyagból, információból, szoftverből, termékből vagy szolgáltatásból. . Ha megsérti a jelen Felhasználási Feltételek bármelyikét, a Webhely használatára vonatkozó engedélye automatikusan megszűnik, és azonnal fel kell függesztenie az Anyag használatát. Mood Media vagy licencadói vagy tartalomszolgáltatói teljes és teljes jogcímet tartanak fenn a Webhelyen található Anyag felett, beleértve az összes kapcsolódó szellemi tulajdonjogot, és ezt az anyagot olyan licenc alapján bocsátják az Ön rendelkezésére, amely a Mood Media saját belátása szerint bármikor visszavonható. . Mood Media nem garantálja és nem vállalja, hogy az ezen az oldalon található anyagok használata nem sérti a Mood Media -val nem kapcsolatban álló harmadik felek jogait.

(b) Jogosultság : A Webhelyhez és a Webhely bármely tartalmához való hozzáférés és használat kifejezett feltételeként Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) jogképességgel rendelkezik (beleértve, korlátozás nélkül az érvényes beleegyezés korhatárát is), hogy szerződéseket kössön az Önre vonatkozó joghatóság joga szerint, (ii) a webhely használatával Ön hozzájárul a gyűjtéshez és a használathoz (a webhely használati útmutatójában foglaltak szerint Adatvédelmi szabályzat ) az Ön által rendelkezésünkre bocsátott információkról, beleértve az ilyen információk továbbítását a Mood Media entitások, leányvállalatai és leányvállalatai számára az EGT-n kívül, a „ Mood Media Entities” részben felsoroltak szerint Adatvédelmi szabályzat .

(c) Tiltott magatartás : Ön beleegyezik abba, hogy NEM éri el vagy használja a webhelyet vagy a webhely bármely tartalmát az alábbiak szerint:
(i) a Felhasználási feltételek megsértése vagy megsértésének kísérlete;
(ii) ha az Oldalt olyan területekről használja, ahol ez illegális. Az oldal használata az ilyen területekről az Ön saját kockázatára történik, és kizárólag Ön felelős az összes helyi törvény és szabályozás betartásáért, beleértve a számítógépes szoftverek vagy adatok importálására vonatkozó korlátozásokat és ellenőrzéseket, valamint az összes exportszabályozási törvényt és szabályozást. . Szigorúan tilos a Webhely bármely vonatkozó törvényt vagy szabályozást megsértő használata;
(iii) bármilyen módon megsérteni vagy megkísérelni a Webhely vagy a Mood Media rendszerének vagy hálózatának biztonságát. Az Oldal rendszerének vagy hálózatának biztonságának megsértése polgári jogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után;
(iv) a Webhely bármilyen módon történő használata, amely befolyásolja a Szolgáltatás folytonosságát vagy minőségét;
(v) bármely olyan anyag terjesztésére, amely bármilyen típusú rosszindulatú elemet, például vírusokat, trójaiakat, kémprogramokat stb. tartalmaz, vagy tartalmazhat, vagy ezek mását, amely megszakíthatja, megsemmisítheti vagy korlátozhatja bármely informatikai berendezés, rendszer működését vagy kommunikációs berendezés; vagy
(vi) a Mood Media , a harmadik felek jogainak vagy a vonatkozó jogszabályok megsértésével.

A Vállalat kivizsgálhatja azokat az eseményeket, amelyekről úgy véli, hogy ilyen jogsértésekkel járnak, és bevonhatja a bűnüldöző hatóságokat, és együttműködhet velük az ilyen jogsértésekben érintett Webhely-felhasználók felelősségre vonásában. Abban az esetben, ha véletlenül hozzáfér egy harmadik félhez tartozó vagy harmadik félnek szánt információkhoz a Webhelyen keresztül, beleegyezik, hogy az ilyen információkról semmilyen fizikai másolatot nem készít, törli ezeket az információkat, és haladéktalanul értesíti a Vállalatot a véletlen hozzáférésről, beleértve a körülményeket is. az ilyen hozzáféréshez vezető és körülvevő.

(d) Az Ön kártalanítási kötelezettségei : Ön ezennel visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megvédi és védi a Mood Media , annak leányvállalatait, leányvállalatait, igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait és ügynökeit minden veszteséggel, költséggel, kárral, kötelezettséggel és kiadással (beleértve a ügyvédi díjak), amelyek abból erednek vagy azzal kapcsolatosak (i) bármely harmadik fél követelése, amely abból ered, hogy Ön megsértette a jelen Felhasználási feltételekben foglalt szerződéseket, nyilatkozatokat vagy garanciákat, (ii) az Oldallal vagy a Webhely bármely tartalmával való visszaélés.

(e) Összesített adatok: A jelen dokumentumban foglaltak ellenére, a Mood Media jogosult adatokat és egyéb információkat gyűjteni és elemezni a Webhely és a kapcsolódó rendszerek és technológiák biztosításával, használatával vagy teljesítményével kapcsolatban, valamint az ilyen adatokat és információkat összesíteni. , összhangban a mi Cookie-szabályzat .

Felelősségi nyilatkozatok és korlátozások
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webhelyet és az Anyagokat „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon biztosítják, mindenféle garancia nélkül. A fentiek korlátozása nélkül, a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig, a Mood Media és beszállítói elhárítanak minden, kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot és feltételt az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra vagy a jogsértés hiányára vonatkozóan. Mood Media nem vállal garanciát vagy képviseletet, és kizár minden felelősséget és felelősséget a következőkért: (i) a Webhelyen található adatok pontossága, megbízhatósága, teljessége vagy időszerűsége, beleértve az Anyagot, vagy a webhelyen található szolgáltatások, szoftverek, szövegek, grafikák vagy hivatkozások pontossága, megbízhatósága, teljessége vagy időszerűsége; (ii) a számítógépes rendszerét ért bármilyen kár, adatvesztés vagy egyéb kár, amely a Webhelyhez vagy bármely tartalomhoz való hozzáférésből vagy annak használatából ered; (iii) hogy a szolgáltatások megfelelnek-e az Ön igényeinek, vagy megszakítás nélkül, biztonságosan vagy hibamentesen elérhetők-e; és (iv) hogy a Webhely bármely meghatározott időpontban vagy helyen elérhető lesz, és (v) hogy a Webhelyen található hibákat kijavítjuk.

Ennek az oldalnak a használata bármely internetes webhely használatával kapcsolatos kockázatoknak teheti ki Önt. Bár ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a Webhely biztonságos és elérhető legyen, a Felhasználó felelőssége a szükséges óvintézkedések megtétele.

Javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot adatairól, és megfelelően védje rendszerét legalább szabványos védelmi intézkedésekkel (vírusirtó szoftver, tűzfal stb.). Ön felelős a számítógépes rendszerében bekövetkezett bármilyen kárért vagy adatvesztésért, amely az ilyen anyagok letöltéséből ered. Ha az Oldal vagy az Anyag Ön általi használata miatt szervizelésre vagy berendezések vagy adatok cseréjére van szükség, a vállalat nem vállal felelősséget az ilyen szervizeléssel vagy cserével kapcsolatos költségekért.

KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A VÁLLALAT ÉS/VAGY VONATKOZÓ LEÁLLÍTOTT VÁLLALATAI, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET AZ ÖN AZ ÖN ÁTVITÁSÁNAK VAGY ÚJRAADOTT ANYAGOKÉRT VAGY ADATOKNAK, VAGY ADATOKHOZ. AZ OLDAL. Ön kifejezetten egyetért abban, hogy a vállalat és / vagy annak leányvállalatai, leányvállalatai és beszállítói nem felelősek vagy felelősek bármely más fél vagy jogsértés vagy más jogok, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is . KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A VÁLLALAT ÉS/VAGY IRÁNYULÓ LEÁNYVÁLLALATAI, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TARTALOMÉRT, AMELY HARMADIK FÉL A OLDAL HASZNÁLATÁVAL KÜLDÖTT ÉS/VAGY AZON OLDALT. A VÁLLALAT, LEÁLLÍTÁSAI, LEÁNYVÁLLALATAI, BESZÁLLÍTÓI ÉS/VAGY AZ OLDALON EMLÍTETT HARMADIK FÉL SEMMILYEN ESETÉN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ, VÉLEMES, KÜLÖNLEGES FELELŐSSÉGVÁLLALÁSOKÉRT. AZ OLDAL ÉS/VAGY AZ ANYAG TELJESÍTMÉNYÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KÉPESSÉGBŐL BÁRMILYEN MÓDON EREDMÉNYEZŐ ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL VAGY AZ ÜZLETI SZAKADÁSBÓL EREDŐ KÁROK, AKÁR GARANCIA, SZERZŐDÉS, JOGI, JOGI ALAPJÁN VAGY NEM ELŐRELÁTHATÓK AZ ILYEN KÁROK, VAGY A VÁLLALAT VAGY BÁRMELY LAPOS VÁLLALATA VAGY BESZÁLLÍTÓJA TÁJÉKOZTATÁST AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. HA ÖN ELÉGEDETLEN A OLDAL BÁRMILYEN RÉSZÉVEL VAGY EZEKNEK BÁRMELYIK HASZNÁLATI FELTÉTELÉVEL, AZ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLAT AZ OLDAL HASZNÁLATÁNAK MEGSZAKÍTÁSA.

Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem minden esetben teszik lehetővé a felelősség kizárását vagy korlátozását, az ilyen államokban vagy joghatóságokban felelősségünket a vonatkozó törvények által megengedett legnagyobb mértékben korlátozzuk. Ezek a feltételek konkrét törvényes jogokat biztosítanak Önnek. Más jogai is lehetnek, amelyek joghatóságonként változnak.

Hivatkozott webhelyek és szolgáltatások
Ez a webhely harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira mutató hivatkozásokat és integrációkat tartalmazhat (” Hivatkozott webhelyek “). Ezek a Hivatkozott webhelyek kizárólag a Webhely látogatóinak kényelmét szolgálják. Az ilyen linkelt webhelyek nem tartoznak a Mood Media ellenőrzése alá, és a Mood Media nem vállal felelősséget és nem támogatja az ilyen Hivatkozott webhelyek (vagy az azokhoz kapcsolódó termékek vagy egyéb szolgáltatások) tartalmát, beleértve az ilyen Hivatkozott webhelyeken található információkat vagy anyagokat. . Önnek független döntést kell hoznia az ezekkel a hivatkozott webhelyekkel való interakciójáról. Az ilyen webhelyek és szolgáltatások Ön általi használatára az egyes webhelyekre és szolgáltatásokra vonatkozó feltételek vonatkoznak.

Joghatóság és irányadó jog/vitarendezés
Mood Media az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és az EGT-n kívül található különböző irodákból tartja karban és üzemelteti ezt a Webhelyet (lásd az entitások és kapcsolt vállalkozások listáját a Webhely végén).

A félreértések elkerülése végett, és kivéve, ha a vonatkozó törvények szerint végrehajthatatlanok, a jelen Feltételekre az alább megjelölt vonatkozó állam vagy ország törvényei az irányadók és azok értelmezése, kivéve azokat a kötelező rendelkezéseket, amelyek a törvények és alapelvek összeütközésére vonatkoznak, amelyek a törvényeket eredményeznék. más joghatóságot kell alkalmazni. A jelen Feltételekből vagy a Szolgáltatásokból eredő vagy azokhoz kapcsolódó bármely jogi pert, keresetet vagy eljárást az alábbiakban meghatározott joghatóságok előtt kell megindítani, és minden fél és jogi személy hozzájárul e bíróságok ilyen joghatóságához:

Ha a Felhasználó lakóhelye: Irányadó jog: Joghatóság:
Az Európai Gazdasági Térségen vagy annak régióin vagy területein kívüli bármely ország (pl. Egyesült Királyság, Svájc, USA, Norvégia stb.) Dél-Karolina állam Az egyesült államokbeli York megyében (Dél-Karolina, USA) és a dél-karolinai Columbiában (USA) található szövetségi bíróságok kizárólagos joghatósága és helyszíne
Az Európai Gazdasági Térségen belüli bármely ország vagy annak régiói vagy területei román törvények Illetékes bíróság Bukarestben, Romániában

Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely része jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az ilyen feltételek nem érintik a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

A Mood Media és Ön között a Webhely Ön általi használatából eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő vita vagy vita esetén a felek megkísérlik békés úton, haladéktalanul és jóhiszeműen megoldani az ilyen vitákat. Ha az ilyen vitákat ésszerű időn belül (legfeljebb harminc (30) napon belül) nem tudjuk rendezni, a felek szabadon élhetnek bármely, a vonatkozó jogszabályok által rendelkezésükre álló joggal vagy jogorvoslattal.

Ha úgy dönt, hogy hozzáfér a Webhelyhez és/vagy a Webhely tartalmához, ezt saját kezdeményezésére teszi, és kizárólag Ön felelős a vonatkozó helyi törvények betartásáért.

Az oldal megváltoztatása vagy megszüntetése
Mood Media bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy megszakíthatja a Webhely vagy a Tartalom egészét vagy bármely részét vagy aspektusát, beleértve a webhelyen található vagy azon keresztül elérhető bármely funkció, adatbázis és egyéb Anyagok tartalmát. A Vállalat továbbá korlátozásokat szabhat ki bármely funkcióra vagy szolgáltatásra, vagy korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a Webhely bármely vagy összes részéhez előzetes értesítés és felelősség nélkül.

Ezeket a feltételeket időről időre felülvizsgálhatjuk. A változtatások nem lesznek visszamenőleges hatályúak, és a Felhasználási feltételek legfrissebb verziója, amely mindig a staging.moodmedia.com címen lesz elérhető, az Önnel való kapcsolatunkat attól a pillanattól kezdve szabályozza, hogy az aktuális verziót közzétesszük az Oldalon. Azzal, hogy a módosítások hatályba lépését követően továbbra is eléri vagy használja a Webhelyet és Szolgáltatásainkat, Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a felülvizsgált Használati feltételeket.

Elérhetőség
Ha kérést vagy panaszt kíván tenni személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz a dpo@staging.moodmedia.com e-mail címen.

Egyéb panasz vagy kérés esetén a legal@staging.moodmedia.com vagy a legalmmint@staging.moodmedia.com e-mail címre küldhet .

Ha nem elégedett a válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel, panasszal fordulhat az illetékes hatósághoz.

Tábornok
Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül a vonatkozó jogszabályok értelmében, ideértve, korlátozás nélkül, a garanciális kizárásokat és a felelősségre vonatkozó korlátozásokat vagy az itt meghatározott intézkedéseket, akkor az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést úgy kell értelmezni. összhangban az alkalmazandó joggal, hogy a lehető legközelebb tükrözze az eredeti rendelkezés szándékát, és a Felhasználási feltételek fennmaradó része továbbra is érvényben marad.

Hacsak itt másként nem rendelkezik, a jelen Felhasználási Feltételek alkotják a teljes megállapodást Ön és a Vállalat között a Webhely Ön általi használatára vonatkozóan, és felülír minden korábbi vagy egyidejű kommunikációt és javaslatot, akár szóban, akár írásban (elektronikus vagy más módon), Ön között. és a Társaság a Webhellyel kapcsolatban. A jelen Felhasználási feltételeket a számunkra megfelelő módon módosíthatjuk, hogy tükrözzék üzleti gyakorlatunkat és/vagy a jogszabály esetleges változásait. Bármely ilyen módosítás a Weboldalon való közzététel pillanatától lép hatályba és lép hatályba. Javasoljuk, hogy a Webhely elérésekor mentse el a Webhelyen közzétett verziót, mivel előfordulhat, hogy a jövőben nem lesz elérhető.

A jelen Felhasználási feltételek nyomtatott változata vagy bármely elektronikus formában közölt értesítés a jelen Felhasználási feltételeken alapuló vagy azokhoz kapcsolódó bírósági vagy közigazgatási eljárásokban ugyanolyan mértékben és feltételekkel elfogadható, mint más üzleti dokumentumok és nyilvántartások. eredetileg nyomtatott formában készült és karbantartott.

Angol verzióvezérlők
A jelen Felhasználási feltételek nem angol nyelvű fordításai kizárólag kényelmi célokat szolgálnak. Bármilyen kétértelműség vagy a fordítások közötti ütközés esetén az angol verzió a mérvadó és az irányadó.

Az itt található információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Mood Media frissítette 2021. október 28-án

Korábbi felhasználási feltételek archívuma
Általános Szerződési Feltételek 2020